ขั้นตอนการกู้

– โทรสอบถามรายละเอียดกับพนักงาน
– ส่งเอกสารเข้าทางบริษัท
– ทางบริษัทจะส่งพนักงานไปตรวจสอบเอกสารตัวจริงและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
– พนักงานตรวจสอบส่งเรื่องเข้าบริษัท รอพิจราณา 15 นาที
– ทำสัญญารับเงินถึงมือ